ทรีนีตี้เปิดตัวผู้บริหารใหม่

วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 16:47 น.
ทรีนีตี้ เปิดตัวผู้บริหารคลื่นลูกใหม่ พร้อมเตรียมรับมือเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในองค์กร และประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับการแข่งขัน และการเติบโตทางธุรกิจรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยได้แต่งตั้งให้นายชาญชัย กงทองลักษณ์  ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

นายภควัต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งคุณชาญชัย และคุณวิศิษฐ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นเวลานาน และมีความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ ในการสร้างจุดขาย และจุดแข็งให้แก่บริษัท ฯ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ การนำเสนอข้อมูล บทวิเคราะห์ และข้อแนะนำที่เพิ่ม Value added ให้กับลูกค้า และธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งการขยายฐานลูกค้า และนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆ    ทั้งสองท่าน นับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและรองรับกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในปีข้างหน้า“

นายชาญชัย กล่าวเสริมว่า ”ในปีที่ผ่านมาทรีนีตี้ ได้รุกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุน กลุ่ม Private Fund  โดยได้นำเสนอบริการทางการเงิน  ที่มีชื่อว่า Smart Port PPM  ซึ่งจะมีผู้จัดการลงทุนบริหารจัดการเงินลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยจะลงทุนตามสัญญาณการซื้อขายของ Smart Port  ซึ่งจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีสภาพคล่องสูง ประมาณ 6-7 ตัว และจะมีสัญญาณแจ้งจังหวะการลงทุนทั้งจังหวะในการเข้าซื้อ และจังหวะในการขาย  ซึ่งบริการนี้ ลูกค้าสนใจ และให้การตอบรับดีมาก เนื่องจากหากลงทุนตาม Smart Port อย่างต่อเนื่องในปี 2553  จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดหุ้นโดยรวมอย่างมาก”

“นอกจากนี้ ทรีนีตี้ได้นำเสนอบทวิเคราะห์  The Big Picture ที่มีมุมมองใหม่ๆ แตกต่างออกไป โดยนำเสนอข้อมูลทั้งภาพเศรษฐกิจใน และต่างประเทศ ข้อมูลของตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ และตลาดโภคภัณฑ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ทำให้ลูกค้า นักลงทุน มีมุมมองที่ครบทุกด้านในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พบและ ซักถามนักวิเคราะห์ของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยทรีนีตี้ ได้จัดตั้ง  The Winner Club ซึ่งจัดให้กับสมาชิกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ต้องการติดตามข้อมูล และตลาดอย่างใกล้ชิด  โดยบริษัทจะมีการจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน”

บริษัทฯ คาดว่าการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นในปี 2555 จะไม่ส่งผลกระทบกับตลาดโดยรวม และบริษัทมากนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา  ตลาดหลักทรัพย์ได้นำคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดมาใช้ ซึ่งลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ ได้มีการปรับตัวไปพอสมควรแล้ว   สำหรับทรีนีตี้เอง จุดขายของเราจะอยู่ที่การทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ ซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องราคาสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นเรื่องรองลงมา ประกอบกับโครงสร้างของรายได้ของบริษัทจะมีการกระจายรายได้ออกไปหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน แม้ว่ารายได้ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่เรายังคงมีรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากงานวาณิชธนกิจ รายได้จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ซึ่งปีที่ผ่านมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีการขยายตัวค่อนข้างมากโดยมี Asset Under Management (AUM) เพิ่มสูงขึ้น จาก300 ล้านบาท ในไตรมาส4/2552 เป็น 700 ล้านบาทในไตรมาส 4/2553 จากการที่การบริหารการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าจนเป็นที่พอใจ