ปูนใหญ่ปันผลหุ้นละ8บาท

วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 14:26 น.
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เผย ที่ประชุมฯมีมติจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 8 บาท เปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ11 เม.ย.54

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCC)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 ม.ค มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลดำเนินงานงวดวันที่1ม.ค.2553ถึง31ธ.ค.2553 ในอัตราหุ้นละ 8 บาท  โดยจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น   ในวันที่  11 เม.ย. 2554