โรงพยาบาลเอกชัย ฉายภาพธุรกิจรักษาพยาบาลต่อจากนี้โตไม่หยุด

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 19:56 น.
โรงพยาบาลเอกชัย ฉายภาพธุรกิจรักษาพยาบาลต่อจากนี้โตไม่หยุด
โรงพยาบาลเอกชัย ฉายภาพธุรกิจรักษาพยาบาลต่อจากนี้โตไม่หยุด โควิด-ศูนย์บริการแพทย์ครบวงจร หนุนผู้ป่วย OPD-IPD พุ่ง

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึง แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ นับต่อจากนี้เชื่อว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ยังคงเข้ารับการต่อเนื่อง ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ขยายศูนย์กุมารเวช, ศูนย์หูตาคอจมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์กายภาพบำบัด รวมทั้งมีแผนที่จะขยายศูนย์ไต ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 3/2565 EKH เตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ขนาด 30 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้

“ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด รวมถึงยังมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนผู้ป่วย IPD และ OPD เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้รายได้ และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”นายแพทย์อำนาจกล่าวในที่สุด

สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) มีกำไรสุทธิ 74.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.99 ล้านบาท หรือ 122.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 33.46 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเท่ากับ 277.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.63 ล้านบาท หรือ 29.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 215.24 ล้านบาท

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 275.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.72 % เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 212.40 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผู้รับบริการทั่วไปที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ผู้รับบริการจากจำนวนผู้ป่วยนอก(OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ในโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ฉุกเฉิน,ศูนย์กุมารเวช,ศูนย์สูติ-นรีเวช ศูนย์หูตาคอจมูก ศูนย์ทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง