TPIPP ชูความสำเร็จคว้า 2 รางวัล บริษัทที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในเอเซีย

วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 17:47 น.
TPIPP ชูความสำเร็จคว้า 2 รางวัล บริษัทที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในเอเซีย
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บริหารงานโดดเด่นจนสามารถคว้า 2 รางวัล จากองค์กร International Finance Magazine (IFM) ของสหราชอาณาจักร

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืน โดยยึดมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ ESG และ BCG โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

ล่าสุด TPIPP เข้ารับรางวัล Asia’s Most Influential Companies หรือ บริษัทที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในเอเซีย ประจำปี 2021 จากองค์กร Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) จัดโดย MORS Group ซึ่งเป็นองค์กรด้านสื่อจากประเทศมาเลเซีย ที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ละประเภท จากการประเมินผลงานพร้อมเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานของแต่ละบริษัทฯ ที่ผ่านการคัดกรอง ตามเกณฑ์การตัดสิน และเปรียบเทียบกับผู้สมัครอื่น ๆ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัล โดย TPIPP ถือเป็นหนึ่งใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะ รวมถึงเป็นบริษัทฯ ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสังคม และมีธรรมภิบาลที่ดี (ESG) ซึ่งตรงตามคอนเซปต์ของ ACES ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน และการมีผลการดำเนินงานอันเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รางวัล Most Innovative Initiative Towards Waste Processing Plant หรือบริษัทที่มีความคิดริเริ่มในการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ดีที่สุด ประจำปี 2021 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทหรือบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโปร่งใสซึ่งได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี โดยทาง IFM ได้ตัดสินมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับ TPIPP ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมยึดมั่นและให้ความสำคัญในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

ทั้งนี้ จาก 2 รางวัลอันทรงเกียรติที่ TPIPP ได้รับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายด้านความยั่งยืนที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาทั้งหมด โดยเฉพาะการมุ่งเน้นวางแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในระดับสูงสุดและปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานสะอาดของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มุ่งเน้นลดปริมาณการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และลดปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงการขจัดปัญหาขยะชุมชนอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนากระบวนการและปริมาณการผลิตพลังงานทั่วประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป