โรงพยาบาลกรุงเทพ เทคโอเวอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:06 น.
โรงพยาบาลกรุงเทพ เทคโอเวอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ เทคโอเวอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอราคาซื้อหุ้นละ 125 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รายงานว่า ขณะนี้ได้รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH จาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แล้ว

โดย BDMS มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ด้วยความสมัครใจในราคาหุ้นละ 125 บาทหรือสูงกว่าไม่เกิน 20% ราคาเสนอขาย