ทีอาร์ซี จับมือ AGE-APTECH ลุยธุรกิจพลังงาน

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 01:24 น.
ทีอาร์ซี จับมือ AGE-APTECH ลุยธุรกิจพลังงาน
เอเชีย กรีน ชี้สร้างความแข็งแกร่งทั้งรายได้ และกำไรบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงานอสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี กล่าวว่า บริษัทฯลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ (APTECH) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน มูลค่าการลงทุน 135 ล้านบาท โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น (AT Energy)

สำหรับบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยทีอาร์ซี และ เอเชีย กรีน เอนเนอจี ถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน 45 % บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยีฯ ถือ 10 % โดยจะดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเป็นหลัก และธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่ายไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติให้บริการพื้นที่และให้เช่าอุปกรณ์บริหารจัดการคลังสินค้า อาทิ ชั้นวางของ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และระบบโปรแกรมในการเก็บและขนย้ายสินค้า

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นว่าการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านพลังงาน ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงาน ทั้งรายได้ และกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจการจัดหา และจัดจำหน่ายถ่านหิน และธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิม