TPIPP ออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี

วันที่ 02 ส.ค. 2562 เวลา 12:15 น.
TPIPP ออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี
อันดับเความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” จากทริส เรทติ้ง

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP ) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯออกหุ้นกู้ วงเงิน 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 1,000 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2562 อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มความน่าเชือถือ “Positive” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของบริษัทที่มีอยู่ และนำไปลงทุนในโครงการของบริษัทในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป” นายภัคพล กล่าว

การจัดอันดับเครดิตของ ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Positive’ หรือ ‘บวก’ สะท้อนถึงความมั่นคงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงจากส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และการมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สามารถแข่งขันได้ทั้งจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และความร้อนทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทแม่

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 440 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบหมดทุกโรงแล้ว โดยในปี 2561 และในไตรมาส 1/2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,699 ล้านบาท และ 983 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผลการดำเนินงานได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงมาโดยตลอด