บลจ. ยูโอบี เปิดตัว QR Code บริการออนไลน์รับชำระค่าซื้อกองทุนรวม

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 08:00 น.

บลจ. ยูโอบี เปิดตัว QR Code บริการออนไลน์รับชำระค่าซื้อกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดตัวบริการออนไลน์ล่าสุด การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อเสริมความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการออนไลน์ ซึ่งบริการรับชำระเงินผ่านระบบ QR code นี้ สามารถทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านบริการออนไลน์ “Premier Online” บนเว็บไซต์ของบลจ. ยูโอบี และผ่านทาง mobile application “UOBAM Invest”

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า บลจ. ยูโอบีฯ มุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้านการลงทุนและการบริการ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิตัล โดยล่าสุดได้เปิดตัวบริการ การรับชำระค่าซื้อกองทุนผ่านระบบ QR code เพื่อความสะดวกที่มากขึ้นสำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการออนไลน์ผ่านทั้งทางเว็บไซต์และ mobile application “UOBAM Invest”

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินด้วยระบบ QR code ด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก ผ่านธนาคารชั้นนำหลายแห่งที่รองรับบริการดังกล่าว เป็นการตอบโจทย์สังคมไร้เงินสดในปัจจุบันอย่างแท้จริง และการเปิดตัวบริการรับชำระเงินด้วย QR code นี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสำหรับลูกค้า และถือเป็นบริษัทจัดการรายแรกๆที่เปิดตัวบริการนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของบลจ. ยูโอบี โดยตรง ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้บริการชำระเงินด้วย QR code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจบริการออนไลน์ สามารถสมัครใช้บริการได้โดยตรงที่บลจ. ยูโอบีฯ ธนาคารยูโอบี และผู้สนับสนุนการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลด UOBAM Invest ซึ่งเป็น mobile application ของบลจ. ที่ไม่เพียงแต่ผู้ลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ได้แล้ว ยังมีเมนูที่หลากหลาย เช่น แบบจำลองการลงทุน บทวิเคราะห์สภาวะการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บลจ. ยูโอบีฯ ยังคงมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการให้บริการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบีฯ โทร 0-2786-2222

 

ข่าวอื่นๆ