บลจ.กรุงไทย ส่งกองทุน KT-Care คุมเสี่ยงหุ้น-ตราสารหนี้  

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 13:25 น.

บลจ.กรุงไทย ส่งกองทุน KT-Care คุมเสี่ยงหุ้น-ตราสารหนี้  

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยปี 2563 ที่ระดับ 1,820 จุด อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี เรโช) ที่ 16.5 เท่า กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโต 6 %

พร้อมกันนี้บลจ.กรุงไทย ได้ออกกองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ( KT-Care ) เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เน้นลงทุนหุ้นในประเทศ ตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนสินทรัพย์อื่น ตั้งแต่ 0 -100 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุน KT-Care เน้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารจะเน้นหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 และควบคุมความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในการลงทุน โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนตามโมเดล พิจารณาจากความเสี่ยงของตลาดเป็นหลัก ด้วยกลไกของกลยุทธ์การลงทุนที่จะพยายามป้องกันผลขาดทุนจากตลาดขาลงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุดที่กองทุนเคยทำได้

กองทุนนี้ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

 

 

ข่าวอื่นๆ