สภาตลาดทุนฯ ชงรมว.คลัง ผุดกองทุนใหม่แทน LTF ส.ค.นี้

  • วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 17:10 น.

สภาตลาดทุนฯ ชงรมว.คลัง ผุดกองทุนใหม่แทน LTF ส.ค.นี้

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอข้อมูลเร่งด่วนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาในประเด็นของกองทุนรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะเข้ามาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะหมดอายุภายในปี 2562 ซึ่งรูปแบบของกองทุนใหม่จะให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น คาดว่าจะเสนอข้อมูลให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในช่วงต้นเดือน ส.ค. และจะแล้วเสร็จในปีนี้ก่อนที่จะใช้ได้ในปี 2563

นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เป็นกฎหมายมีผลภาคบังคับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ซึ่งวาระดังกล่าวไม่ได้มีการพิจารณา ทั้งนี้เห็นว่าการออกกฎหมายให้เป็นภาคบังคับจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออมภาคบังคับ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ หลังจากที่ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น

สำหรับส่วนมาตรการสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น มองว่าจะเป็นผลกระทบต่อกระแสเงินทุนต่างชาติที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพียงเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลคือความเชื่อมั่นในภาครัฐบาล และการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ยังต้องติดตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความต่อเนื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) ที่จะช่วยให้เอกชนเข้าลงทุน และมาตรการที่จะเข้ามารองรับกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

 

 

ข่าวอื่นๆ