TPCH เซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.นนทบุรี 9.5 เมกะวัตต์

  • วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 10:22 น.

TPCH เซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.นนทบุรี 9.5 เมกะวัตต์

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 บริษัทฯได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนจ.นนทบุรี กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวดำเนินการภายใต้ บริษัท สยาม พาวเวอร์ และTPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50% โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 9.5 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี )ในปี 2564

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนโครงการสยาม พาวเวอร์ อยู่ภายใต้สัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ปริมาณ 3 ล้านตัน เป็นเวลา 23 ปี มูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ได้รับค่าไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ราคาหน่วยละ 5.78 บาท คาดอัตราผลตอบแทน EIRR อยู่ที่ 18-23 % ต่อปี 

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบเพิ่มเป็น 80 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบแบบเต็มจำนวน 60 เมกะวัตต์ ขณะที่ไตรมาส 4/62 จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพิ่มอีก 20 เมกะวัตต์ และไตรมาส 1/ 63 จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเพิ่ม อีก 2 โรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 5 จ.นราธิวาส มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน (PTG) จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่พร้อมขายไฟได้ทั้งสิ้น 109 เมกะวัตต์

แผนการดำเนินธุรกิจระยะกลาง บริษัทฯตั้งเป้าจะมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ปี 2563 จำนวน 200 เมกะวัตต์ รวมทั้งผลดีจากการประกาศแผน PDP 2018 ที่ภาครัฐส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขยะชุมชน ได้มีการประกาศเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขยะชุมชนจากเดิม 400 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 900 เมกะวัตต์ ซึ่งการเพิ่มขึ้นอีก 500 เมกะวัตต์ นั้น ทำให้บริษัทสามารถขยายแผนธุรกิจเพิ่มเติมภายในประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนขยายลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสรุปแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่เมียนมาร์ เป็นต้น

 

 

ข่าวอื่นๆ