RATCH เซ็นซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกองเพาเวอร์ 1,400 เมกะวัตต์

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 08:25 น.
RATCH เซ็นซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกองเพาเวอร์ 1,400 เมกะวัตต์
บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ว่า บริษัท หินกองเพาเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันครบกำหนด 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 เครื่อง เครื่องละ 700 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ในปี 2567 และปี 2568 ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทความแนะนำ