กองทุน BMSCITH โชว์ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ทำได้ 10.68 %ต่อปี 

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 16:45 น.
กองทุน BMSCITH โชว์ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ทำได้ 10.68 %ต่อปี 
นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล (BCAP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลปี 2562 ของกองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF (BMSCITH) จากผลกำไรสะสม ณ วันที่ 31 พ.ค.2562 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายวันที่ 9 ส.ค.นี้ นี้ รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน BMSCITH นับตั้งแต่จัดตั้งวันที่ 2 มิ.ย.2559 - 28 มิ.ย.2562 หรือย้อนหลัง 3 ปี ให้ผลตอบแทน 10.68 % ต่อปี โดยกองทุน BMSCITH ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ซึ่งเป็นดัชนีที่นักลงทุนต่างประเทศมักใช้อ้างอิงเมื่อจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย

กองทุน BMSCITH สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่การออมเงินระยะยาวในหุ้นในประเทศสำหรับนักลงทุนทั่วไป จนถึงการใช้กระจาย ความเสี่ยงของหุ้นในพอร์ต รวมถึงเพื่อการเก็งกำไรทิศทางของตลาดในระยะสั้นของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้ว