SAWAD ฐานะแกร่ง ทริสเพิ่มเรทติ้ง พร้อมแข่งขันทุกรูปแบบ

วันที่ 04 ก.ค. 2562 เวลา 16:04 น.
SAWAD ฐานะแกร่ง ทริสเพิ่มเรทติ้ง พร้อมแข่งขันทุกรูปแบบ
น.ส.ธิดา แก้วบุตตา ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัท ทริสเรทติ้ง ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท "BBB+" จากเดิมที่ระดับ"BBB" สะท้อนถึงฐานทุนที่แข็งแกร่ง เป็นผลจากอัตราการก่อหนี้ในระดับต่ำ พอร์ตสินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง และบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" หรือ "คงที่" ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้ง ที่บริษัทจะสามารถดำรงสถานะทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน รวมถึงยังคงมีความสามารถในการทำกำไร และควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้ง คาดหวังว่าบริษัทจะทยอยปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ และควบคุมการปล่อยกู้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม

ทริสเรทติ้งได้คาดหวังว่าอัตราส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้นบริษัทจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า โดยล่าสุดเดือนมี.ค.2562 อัตราส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 1.4 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 17,072 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่มีเพียง 11,175 ล้านบาท

ทริสเรทติ้ง เชื่อว่าพอร์ตสินเชื่อของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะเติบโตมากกว่าตัวเลข 2 หลัก จากเป้าหมายเพิ่มสาขา จำนวน 200-300 แห่งต่อปี ซึ่งในปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัท เติบโตขึ้นเกือบ 2 เท่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ เดือนมี.ค.2562 อยู่ที่ 32,791 ล้านบาท จากในปี 2559 ที่อยู่ในระดับ 17,469 ล้านบาท

“การที่ตัวเลขหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตแบบแข็งแกร่ง ทำให้ SAWAD มีความพร้อมที่จะแข่งขันทุกรูปแบบ” น.ส.ธิดากล่าว