BKD ลุยรับงานภาคเอกชน เน้นกลุ่ม“โรงแรม-โรงพยาบาล”

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:33 น.

BKD ลุยรับงานภาคเอกชน เน้นกลุ่ม“โรงแรม-โรงพยาบาล”

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเดค-คอน ( BKD) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรับงานที่มีคุณภาพให้ ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าเน้นปริมาณงาน โดยช่วงครึ่งปีแรกจะเน้นรับงานภาคเอกชนเป็นหลักสัดส่วนรายได้กว่า 80 %

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มโรงแรมและกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งจะมีทั้งการตกแต่งใหม่และการปรับปรุง ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือประมาณ 1,200 ล้านบาท

“ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและกลุ่มโรงพยาบาล ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่บีเคดีมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับฝีมือจากลูกค้า ทั้งในส่วนที่ตกแต่งใหม่และรีโนเวท โดยกลุ่มโรงแรมจะอยู่ที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 3 แห่ง และรอประมูลอีก 3-4 แห่ง นอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมที่ภาคเหนือ ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมีงานของโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นต้น ”นางนุชนารถ กล่าว

นางนุชนาถ กล่าวว่า การที่บริษัทมีงานตกแต่งภายในกลุ่มโรงแรมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ประกอบที่ยอมรับฝีมือและคุณภาพงานของบริษัท ภายใต้ราคาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ฐานะการเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่ง ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่างานจะไม่มีปัญหา โดยลูกค้ากลุ่มโรงแรมที่ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับฝีมือการตกแต่งภายในของบริษัทเช่น กลุ่มแอทเสทเวิร์ด (AWC) กลุ่มยูซิตี้ เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจตกแต่งภายในบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 10% โดยหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อย จะทำให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น

นอกจากนี้จะเริ่มเห็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทจะได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังประเมินว่าสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทยังจะมาจากภาคเอกชน ส่วนปีหน้าก็จะเริ่มมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐเพิ่มขึ้น

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ