สมาคมบลจ.หนุนคลัง คลอดกองทุนใหม่แทน LTF

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 19:28 น.

สมาคมบลจ.หนุนคลัง คลอดกองทุนใหม่แทน LTF

คาดลดวงเงินลดหย่อนภาษีเหลือ 2.5 แสนบาท จากเดิม 5 แสนบาท กำหนดให้ลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นยั่งยืน-ซีจี สัดส่วน 50 % ของพอร์ต

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยกรณีกระทรวงการคลังมีแนวทางออกกองทุนใหม่ มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นปี 2562 นี้ว่า หลังจากหารือกันแล้ว กองทุนที่จะนำมาทดแทนมีหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับที่สมาคมบลจ.เสนอก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อแตกต่างเรื่องวิธีการคำนวณภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งในส่วนนี้คงขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังว่าจะดำเนินการอย่างไรถึงจะเหมาะสม โดยในเรื่องเหล่านี้คงหารือร่วมกันอีกครั้งเร็วๆ นี้

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน กำหนดให้ลงทุนในธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์ )ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในระบบขณะนี้ รวมถึงกลุ่มหุ้นยั่งยืน ทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล (CG)และบริษัทที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจยั่งยืน ( ESG)

ด้านสัดส่วนการลงทุน 50 % แรก กำหนดให้ลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ส่วนที่เหลืออีก 50 % เน้นลงทุนให้หุ้นทั่วไป ซึ่งสมาคมฯ มองว่า การลงทุนในกลุ่มแรกที่ภาครัฐบังคับนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีในการผลักดันให้การลงทุนกลุ่มดังกล่าวเติบโตอย่างมีศักยภาพ และสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐที่เน้นเรื่องธรรมภิบาลและความยั่งยืนของประเทศ ขณะที่ผู้ลงทุนมีข้อกำหนดต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน

"ไม่ว่ารูปแบบการต่ออายุกองทุน LTF จะเป็นรูปแบบไหน เชื่อว่าได้ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดีและช่วยลดการเลื่อมล้ำได้ดีขึ้น แม้ว่าสิทธิลดหย่อนทางภาษีจะลดลงจาก 5 แสนบาทต่อราย เหลือ 2.5 แสนบาทต่อราย ก็ตาม เพราะจากการสำรวจการลงทุนในกองทุน LTF ช่วงที่ผ่านมาพบว่ากว่า 80 % ผู้ที่เข้ามาลงทุนเพื่อขอสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดอยู่ที่วงเงินประมาณ 1.5 แสนบาทต่อราย " นายวศิน กล่าว

นายวศิน กล่าวอีกว่า การลงทุนผ่านกองทุน LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ในแต่ละปีจะมีเม็ดเงินลงทุนใหม่ไหลเข้า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

สำหรับปี 2562 นี้ เงินยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบเดิม คือ ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15 % ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 5 แสนบาท

ส่วนกองทุนLTF สูตรใหม่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 2.5 แสนบาทนั้น ก็ยังสามารถดึงเงินเข้ามาลงทุนได้ในระดับที่น่าสนใจ เพราะกองทุน LTF ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนในระดับสูง เพราะอายุการลงทุนกองทุน LTF โมเดลใหม่ยังเป็นระยะเวลาเดิม คือ 7 ปี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ