กองทุนเปิดไทยทวีทุน2เข้าถือหุ้น MILL

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 14:37 น.
MILL เนื้อหอมกองทุนเปิดไทยทวีคูณ 2 ร่วมถือหุ้น 7% หนุนโครงสร้างการถือหุ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” ชี้เป็นเพราะนักลงทุนมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการทำงานที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (MILL) เปิดเผยว่า “กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2” ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วน 7% ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่งผลดีต่อ MILL และเชื่อว่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยสาเหตุที่เข้ามาลงทุน เพราะมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผลดีต่อผลประกอบการ และราคาหุ้นในอนาคตโดยเฉพาะโครงการ Green Mill Project ที่จะผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นของ MILL ขยับขึ้นเป็น 15-20%  และทำให้ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นมากซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 40% แล้ว และตามแผนงานจะสามารถผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ต้นปี 2555  

การเข้าร่วมลงทุนโดย “กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2” ครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ MILL มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่มีกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบันให้การสนับสนุนอยู่ก่อนแล้ว อย่าง DEG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KfW ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของเยอรมันซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของ MILL โดยพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า MILL ก้าวไปสู่ภาพธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง บริหารงานอย่างมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่มีนักลงทุนสถาบัน อย่างกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาทางเทคนิค คือ บริษัทไทยพรอส  เพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด เข้ามาถือหุ้นในบริษัทของเรา เพราะหมายความว่า MILL มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ และมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตรงนี้นักลงทุนสถาบันมองเห็นว่าอนาคตของ MILL มีศักยภาพที่จะขยายตัวไปได้อีกมาก จึงตัดสินใจเข้ามาถือหุ้นในที่สุด”

เขากล่าวต่ออีกว่าสำหรับตัวเองแล้ว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ MILL ในปัจจุบัน มีความยินดีที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาถือหุ้นได้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท  ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลบวกกับธุรกิจเนื่องจากสามารถที่จะเกื้อหนุนและส่งเสริมธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (MILL) กล่าวสนับสนุนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล็กว่า ยังมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง เชื่อราคาเหล็กจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 4 จากความต้องการใช้เหล็กที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการเร่งการก่อสร้างหลังช่วงฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง