PRM เข้าสู่โหมดเติบโตก้าวกระโดด

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:26 น.

PRM เข้าสู่โหมดเติบโตก้าวกระโดด

กลุ่มเรือขนส่งในประเทศและกลุ่มเรือ FSU หัวหอกหนุนศักยภาพธุรกิจ

นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน (PRM) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเติบโตก้าวกระโดด หรือ “Growth Mode” ของ PRM รองรับความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่และการใช้พลังงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานก็จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยปีนี้ PRM มีศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมากขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศและกลุ่มเรือ FSU ที่มีความโดดเด่น หลังจากในไตรมาส 2/62 มีเรือใหม่ขนาด 3,000 DTW จำนวน 2 ลำ เริ่มให้บริการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และในไตรมาสที่ 3 ยังเตรียมรับรู้รายได้จากเรืออีก 2 ลำที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าได้ ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีเรือขนส่งปิโตรเลียมในประเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 ทั้งสิ้นจำนวน 32 ลำ ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตต่อจากนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้นในบริษัท บิ๊กซี (Big Sea) จากเดิมที่ถืออยู่ 70% เพิ่มเป็น 80 % และจะสามารถรับรู้รายได้ทันที ซึ่งจะเข้ามาช่วยผลักดันการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้นในอีกทางหนึ่ง

ส่วนธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บฯ (FSU) จะเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน หลังจาก PRM ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยกฎข้อบังคับขององค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO2020) ส่งผลให้มีความต้องการใช้เรือ FSU เพื่อกักเก็บและผสมน้ำมัน ให้ได้น้ำมันเตาที่มีค่ากำมะถันต่ำเพิ่มมากขึ้น

โดย PRM ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสดังกล่าว ด้วยการเพิ่มเรือ FSU ตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส 2/62 จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 5 ลำ เป็น 7 ลำ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเรือ FSU มีอัตราการใช้บริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเต็ม 100% สะท้อนถึงการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเรือ FSU ในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ