บล.ไทยพาณิชย์เปิดหลักสูตรลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 16:07 น.
บล.ไทยพาณิชย์เปิดหลักสูตรลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง
บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 6 ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ ผลักดันให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจนสามารถนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง และนำไปใช้ได้จริง รู้จักการจัดสรรเงินทุน บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะที่ผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการเปิดโลกการลงทุนเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียนหุ้น ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดและการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริง โดยมีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยมีนายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6

เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbs.com/iwp หรือสอบถาม SCBS Call Center 02-949-1999