"ดีโอดี" ดึงอดีตทูตสิงคโปร์นั่งบอร์ดเสริมแกร่ง พร้อมรุกต่างประเทศ

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 16:50 น.

"ดีโอดี" ดึงอดีตทูตสิงคโปร์นั่งบอร์ดเสริมแกร่ง พร้อมรุกต่างประเทศ

น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2562 ประชุมวันที่ 12 มิ.ย. มีมติแต่งตั้ง MS.TAN SIEW SAN ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ MS.TAN SIEW SAN เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย มีความรู้และความสามารถเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเป็นอย่างดี

นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและหน่วยงานสำคัญของไทยและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วย นับว่าเป็นส่วนสำคัญช่วยผลักดันบริษัทขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บริษัทร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และจีน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุมัติจัดตั้งบริษัท ดีโอดี เซลล์ พาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ภายในเดือนก.ค.ปีนี้

โดยดีโอดี ฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 79.99 % ร่วมกับน.ส.สุวารินทร์ ก้อนทอง ถือหุ้นน้อยกว่า 0.01% และนายธนคินทร์ ศิริดุสิตวงศ์ ถือหุ้น 20% โดยนายธนคินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบไอที ธุรกิจขายออนไลน์ และไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท

 

ข่าวอื่นๆ