กองทุนอสังหาฯ-รีท ทั้งใน-ตปท.ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 18:54 น.

กองทุนอสังหาฯ-รีท ทั้งใน-ตปท.ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร

น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ แม้ว่าสินทรัพย์ประเภทนี้โดยรวมจะมีมูลค่าที่ปรับตัวขึ้นมามาก แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกได้ปรับลดลงมากด้วยเช่นกัน

โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงจาก 2.68 % มาอยู่ที่ 2.11 % ต่อปี (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) ทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และรีท น่าจะยังได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่มีอยู่สูง จากการที่ธนาคารกลางหลักต่างๆ ของโลกมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ย และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และรีท ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ยังมีอัตราจ่ายปันผลที่ประมาณ 5% ซึ่งสูงกว่าตลาดโดยรวม

สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และรีท ในประเทศ ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับที่ต่ำ ประกอบกับค่าเช่าและอัตราการเช่าโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่รีท ในประเทศสิงคโปร์ ปรับตัวลงเล็กน้อย ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากความกังวลเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ราคาหน่วยลงทุนของกองรีท ยังคงปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงมาก โดยรีทที่มีผลประกอบการดีและมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนเงินปันผล ยังคงปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บลจ.กสิกรไทย จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP) สำหรับรอบผลการดำเนินตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2562 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 14 มิ.ย. 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 677.22 ล้านบาท

กองทุน K-PROP มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและสิงค์โปร์ อาทิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของรีท ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2559 กองทุน K-PROP มีการจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นเงิน 2.92 บาทต่อหน่วย

ในรอบผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 13.16 % ต่อปี อีกทั้งผลการดำเนินงานย้อนหลังชนะเกณฑ์มาตรฐานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี และ 3 ปีอยู่ที่ 14.72% ต่อปี และ 11.46% ต่อปี ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 14.65% ต่อปี และ 11.23%ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 62)

 

 

ข่าวอื่นๆ