CPN ตั้งบริษัทร่วมทุนกับ เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท์) ศึกษาพัฒนาอสังหาฯมิกซ์ยูส

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 18:21 น.

CPN ตั้งบริษัทร่วมทุนกับ เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท์) ศึกษาพัฒนาอสังหาฯมิกซ์ยูส

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท์) ชื่อบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้น CPN ถือหุ้นสัดส่วน 51 % และ บริษัท เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์) ถือหุ้น 49 %

 

ข่าวอื่นๆ