บลจ.วี มองตลาดหุ้นอินเดียหลุมหลบภัยศึกการค้า

วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 16:28 น.
บลจ.วี มองตลาดหุ้นอินเดียหลุมหลบภัยศึกการค้า
น.ส.นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บลจ. วี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจอินเดียเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 7 % อย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตลดลงในช่วงที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณากำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 12 % ต่อปี ทำให้ตลาดหุ้นอินเดียมีความน่าสนใจ ในช่วงที่ภาวะตลาดยังถูกกดดันจากปัจจัยเรื่องสงครามการค้า

ทั้งนี้ บลจ.วี ได้ออกกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M(WE- INDIA9M)เน้นลงทุนในกองทุนอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในอินเดีย ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มเทคโนโลยี และพลังงาน โดยกองทุนตั้งเป้าเลิกโครงการ 6% ใน 9 เดือน

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วี เปิดเผยว่า นโยบายและการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งอินเดียจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ง และส่งผลดีต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น 1.) นโยบายการสร้างตลาดแรงงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มบริโภค 2.) การขยายเขตอุตสาหกรรมและปรับปรุงภาคการผลิต ที่จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

3.) การพัฒนาเขตชนบท ที่จะเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มก่อสร้างและเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยให้เพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มบริโภคและการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อในปีนี้อยู่ในระดับสูงกว่า 10% ในขณะที่ธนาคารกลางอินเดียยังสามารถควบคุมระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้ค่าเงินอินเดียมีเสถียรภาพมากขึ้น และ 4.) การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค

โดยคาดว่า การเติบโตด้านรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในอินเดียในระยะต่อไปจากนี้จะอยู่ในระดับสูง ทำให้มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นอินเดียอยู่ในระดับที่น่าสนใจและเป็นโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูงและราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าลงทุน