บจ.ตลาดเอ็ม เอ ไอ ไตรมาสแรกโตทั้งยอดขาย-กำไรสุทธิ

  • วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 17:06 น.

บจ.ตลาดเอ็ม เอ ไอ ไตรมาสแรกโตทั้งยอดขาย-กำไรสุทธิ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 149 บริษัท คิดเป็น 93% จากทั้งหมด 161 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวดและบริษัทที่ส่งงบไม่ทันตามกำหนด) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562

โดยมียอดขายรวม 4.52 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.40 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน ต้นทุนรวม 3.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.27 % ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 21.68 % มาอยู่ที่ 21.03 %

อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.94 % และมีกำไรสุทธิรวม 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.19 % ทั้งนี้พบบจ. ที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 111 บริษัท คิดเป็น 74 % ของบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

นายประพันธ์ กล่าวว่า ไตรมาสแรกยอดขายรวมของ บจ. mai ยังคงเติบโต ต้นทุนที่เพิ่มรวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงเล็กน้อย โดยพบว่ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิรวมเติบโต โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ ตามลำดับ

ขณะที่เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 2.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.33% จากสิ้นปี 2561 ขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.04 เท่า ใกล้เคียงกับสิ้นปีที่แล้วที่ 1.05 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 161 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2562) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 340.55 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 217,734.54 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 674.43 ล้านบาทต่อวัน

ข่าวอื่นๆ