บลจ.ยูโอบี ออกกองทุนตราสารหนี้โลก

  • วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

บลจ.ยูโอบี ออกกองทุนตราสารหนี้โลก

ชูกลยุทธ์ลงทุนลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย )เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1) เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 24 – 28 พ.ค. นี้

กองทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงเวลา 3 ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนจำนวนมาก

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ในสภาวะปัจจุบัน การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจสูงขึ้น นักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นและเพิ่มน้ำหนักในตราสารหนี้ เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนจากหลายปัจจัย โดยหลักมาจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยืดเยื้อ ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2 % ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวจนถึงปี 2563

ด้านรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตึงเครียดประเด็นการค้าสหรัฐฯ สำหรับกลุ่มประเทศยุโรปยังมีปัจจัยกดดันด้านการเมืองและภาคการผลิตที่ยังชะลอตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ แบ่งโครงสร้างการลงทุนออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่ 1 ส่วนของเงินต้น จะกระจายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่า 89 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของเอ็นเอวี

สำหรับโครงสร้างการลงทุนส่วนที่ 2 จะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 11 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาวอแรนท์ หรือ สัญญาออปชั่น ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน มีการบริหารในเชิงรุก สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงได้อย่างรวดเร็ว

จากโครงสร้างการลงทุนของกองทุน สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนของเงินต้นผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกได้

ข่าวอื่นๆ