บลจ.ยูโอบีฯ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

  • วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 22:54 น.

บลจ.ยูโอบีฯ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามร่วมกับวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ฯ ในพิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ – ตราสารทุน) โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

 

ข่าวอื่นๆ