บลจ.กสิกรไทย จับมือมอร์แกน สแตนลีย์

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 22:30 น.
บลจ.กสิกรไทย จับมือมอร์แกน สแตนลีย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จับมือพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลกอย่างมอร์แกน สแตนลีย์ ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Meet Captain America” ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายของบลจ.กสิกรไทย เพื่อแนะนำมุมมองการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน K-USA ภายใต้สภาวะความผันผวนของตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจากเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Ms.Mary Sue Marshall, Portfolio Specialist, Morgan Stanley และกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อเร็วๆ นี้