กองทุนสบช่องหุ้นดิ่ง

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 19:30 น.

กองทุนสบช่องหุ้นดิ่ง

บลจ.กรุงไทย เห็นโอกาสออกกองทุนเข้าซื้อหุ้นเป้ากำไร 5 % ภายใน 6 เดือน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงไทย เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับ 1,600 จุด ถือเป็นจังหวะลงทุน บริษัทฯจึงได้ออกกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทน 5 % ภายใน 6 เดือน

โดยเน้นลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก พร้อมกันนี้ จะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0 -100 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสม กับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ บลจ.กรุงไทย คาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้ไว้ที่ 1,740 จุด และมองว่าปัจจุบันราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ มีภาระหนี้ต่างประเทศน้อย บัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง

ในขณะที่แนวโน้มทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าตลาดหุ้นไทยอาจปรับลดลงได้อีกไม่มาก จึงเห็นว่าผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน เป็นจังหวะในการเข้าลงทุน และโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ น้อยลงมากจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ทำให้กระแสเงินไหลกลับตลาดเกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย

ส่วนกลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่อิงกับปัจจัยภายในประเทศ ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน โดยจะเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับระดับราคาหุ้นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม ผลประกอบการที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงหุ้นที่มีการขยับขึ้นของราคาไม่มาก และหุ้นที่มีการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน

ขณะที่จะหลีกเลี่ยงหุ้นที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน นอกจากนี้ จะจับจังหวะการลงทุน โดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด และเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะส

ข่าวอื่นๆ