"ซีพีเอ็น" ซื้อหุ้น "เบย์วอเตอร์"จาก"บีทีเอส" มูลค่า 7.7 พันล้าน

  • วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 19:32 น.

"ซีพีเอ็น" ซื้อหุ้น "เบย์วอเตอร์"จาก"บีทีเอส" มูลค่า 7.7 พันล้าน

เดินหน้าพัฒนาโครงการที่ดินย่านพหลโยธิน ชี้เป็นทำเลศักยภาพ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น หรือสัดส่วน 50 %ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ รวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,698.72 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อภายหลังจากบริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ถือหุ้น 100 % ปฏิเสธการซื้อหุ้นสามัญเบย์วอเตอร์จากบีทีเอส ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง และบีทีเอส เรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน

ซีพีเอ็น ระบุว่ามีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นเบย์วอเตอร์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากเบย์วอเตอร์ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในอนาคตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่น

ภายหลังจากที่ซีพีเอ็น ซื้อหุ้นในเบย์วอเตอร์แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นในเบย์วอเตอร์ประกอบด้วย ซีพีเอ็น และรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง ในสัดส่วน 50 % เท่ากัน ทั้งนี้ กลุ่มซีพีเอ็น ถือหุ้นใน GLAND สัดส่วน 67.53 %

ขณะที่บีทีเอส แจ้งเพิ่มเติมว่า การขายหุ้นในเบย์วอเตอร์ จะทำให้บริษัทรับรู้กำไร ตลอดจนจะใช้เงินที่ได้จากการเข้าทำรายการสำหรับธุรกิจและโครงการอื่น ๆ หรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

ข่าวอื่นๆ