บลจ.กรุงศรี ไอพีโอกองทุนหุ้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลก

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14:36 น.
บลจ.กรุงศรี ไอพีโอกองทุนหุ้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลก
น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า หุ้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเป็นที่จับตามาโดยตลอด เพราะมีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกมาดึงดูด ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อีกทั้งบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในหลายอุตสาหกรรม เช่น Google และ Facebook กลายเป็นสื่อโฆษณาใหญ่และ Alibaba เป็นเจ้าของกองทุนตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้ง Tesla ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าบริษัทผลิตรถยนต์ดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังน่าสนใจในแง่ของราคาหุ้น ที่ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่มีความสมเหตุสมผล จากปัจจัยพื้นฐานและงบดุลที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ รวมทั้งรายได้ที่ยังคงเติบโตช่วยเพิ่มความมั่นคงในช่วงที่ตลาดผันผวน ทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้

ดังนั้น บลจ.กรุงศรี ได้ออกกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า(KFHTECH-A) มีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลัก BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดด เด่นในหมวดเทคโนโลยี เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21 –29 พ.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต