แอล.พี.เอ็น ไตรมาสแรกกำไรโต 17.3 %

วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 16:17 น.
แอล.พี.เอ็น ไตรมาสแรกกำไรโต 17.3 %
แอล.พี.เอ็น เปิดตัวโครงการใหม่ปีนี้ 2 หมื่นล้าน วางเป้ายอดขาย 1.65 หมื่นล้านบาท 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/62 มีกำไรสุทธิ 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.32 %จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 298.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการพร้อมอยู่ และเป็นการรับรู้โครงการที่แล้วเสร็จ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักรวมจำนวน 2,790.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.63 % โดยมีรายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่า บริการ และรายได้ค่าบริหารเพิ่มขึ้น 10.71 % 44.17 % และ 16.99 % ตามลำดับ ขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายในการขาย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์) ที่เพิ่มขึ้น 355.17 %จากค่านายหน้าของโครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน

ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (แบ็กล็อก) มูลค่า 7,800 ล้านบาท จากโครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย โดยแบ่งเป็นในปี 2562 จำนวน 7,300 ล้านบาท และปี 2563 ประมาณ 500 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย มูลค่า 8,000 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดขายมูลค่ารวม 16,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย มูลค่า 11,000 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย มูลค่า 5,500 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย มูลค่า 9,000 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย มูลค่า 3,000 ล้านบาท