ARIPเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์mai

วันที่ 05 พ.ย. 2553 เวลา 14:36 น.
บริษัท เออาร์ไอพี  ได้ฤกษ์เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี  (ARIP) ผู้ดำเนินการ ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้จัดงานแสดงสินค้าไอทีคอมมาร์ต เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 138,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 34,600,000 บาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในเดือนธันวาคม 2553 นี้

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความหลากหลายและครบวงจรให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างครบวงจร โดยเฉพาะธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง จะเห็นได้จากงานจัดแสดงสินค้าไอที หรือ คอมมาร์ต ที่ผู้เข้าชมงานให้การตอบรับเป็นอย่างดีและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของบริษัทให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทมีสื่อในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร มีส่วนช่วยเสริมให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า หรืองานสัมมนาต่างๆ ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนได้อย่างทันท่วงที

สำหรับ ผลประกอบการของบริษัทในงวดครึ่งปี 2553 มีรายได้ 143.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 84.87 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25.46 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิทั้งปีของปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 14.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของ

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เออาร์ไอพี เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโต แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจจะมีรายได้ลดลงซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีการชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้น จะเห็นได้จากงานแสดงสินค้าไอที หรือ คอมมาร์ต ที่จัดขึ้นโดย เออาร์ไอพี ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มเห็นผลไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งตอกย้ำภาพรวมของบริษัทว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงจะต้องมีการขยายฐานทุนเพื่อใช้สนับสนุนในธุรกิจของบริษัทต่อไป

สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯคาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายได้ในเดือนธันวาคมนี้