"หมอเสริฐ"ยอมจ่ายค่าปรับเกือบ500ล้านคดีปั่นหุ้น

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 18:04 น.

"หมอเสริฐ"ยอมจ่ายค่าปรับเกือบ500ล้านคดีปั่นหุ้น

ก.ล.ต.เผย "นพ.ปราเสริฐ" พร้อมพวกรวม 3 คน ยอมจ่ายค่าปรับเกือบ 500 ล้านบาท ในคดีสร้างราคาหลักทรัพย์ บมจ.การบินกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ (3) นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนนั้น

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา บุคคลทั้งสามได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งเรียบร้อยแล้ว โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 257,284,350 บาท นางสาวปรมาภรณ์ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 235,036,775 บาท และนางนฤมล ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,126,800 บาท

ข่าวอื่นๆ