ปูนซิเมนต์ไทยกำไรหดเหลือ6.5พันล้านบาท

วันที่ 27 ต.ค. 2553 เวลา 14:41 น.
ปูนซิเมนต์ไทย กำไรไตรมาส 3 หด 6 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  ผลจากมาร์จิ้นเคมีภัณฑ์และราคาขายปูนซิเมนต์ในประเทศลด กดอีบิทดา หด 14 %

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ( SCC ) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2553 มีกำไรสุทธิ 6,557.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.46 บาท ลดลง 430.72 ล้านบาท คิดเป็น 6.16 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งกำไรสุทธิ 6,988.37 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.82 บาท

งวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 20,709 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 17.26 ล้านบาท ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 19,013 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันปีก่อน

บริษัท ฯ ชี้แจงสาเหตุที่กำไรไตรมาส 3 ลดลง 10 % จากไตรมาส 2 ปีนี้ เนื่องจากผลดำเนินงานของธุรกิจกระดาษและซิเมนต์ลดลง  และเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิลดลง 6 % เนื่องจาก มาร์จิ้นของเคมีภัณฑ์และราคาขายปูนซิเมนต์ในประเทศลดลง ทำให้ กำไรสุทธิก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา ( EBITDA ) ลดลง 14 % ขณะที่ยอดขายเพิ่ม 22 % จากปริมาณของกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น