กลต.เตือนถี่หลอกลงทุนทรัพย์ดิจิทัล

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น.
กลต.เตือนถี่หลอกลงทุนทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต.ออกโรงเตือน Q Exchange ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนต้องระวังหากลงทุนกฎหมายไม่คุ้มครอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัท Q Exchange ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ประชาชนและ ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้รับบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัท Q Exchange ยุติการประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกพิจารณาว่ากระทำผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ก.ล.ต.ขอย้ำว่าธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโทเคอเรนซีเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือแสดงตัวต่อบุคคลทั่วไปว่าจะ ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน คริปโทเคอเรนซีต้องเป็นบุคคลได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามกฎหมาย