คลังส่งสัญญาณชัดไม่ต่อมาตรการLTF

วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 07:15 น.
คลังส่งสัญญาณชัดไม่ต่อมาตรการLTF
คลังไม่ขยายเวลาอายุมาตรการลดหย่อนภาษีการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า คลังยังไม่มีนโยบายจะขยายเวลาอายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่จะสิ้นสุดในปี 2562 เพราะไม่กระทบกับตลาดหุ้น เนื่องจากนักลงทุนรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2560 ว่าจะสิ้นสุดมาตรการนี้ และสาเหตุที่หุ้นตกในช่วงที่ผ่านมาก็ ไม่ได้เป็นผลจาก LTF แต่เป็นการโยกเงินลงทุนจากตลาดหุ้นไปตลาดตราสารหนี้มากกว่า

นอกจากนี้ นักลงทุนได้ปรับตัวการลงทุน โดยเฉพาะการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF ที่ประชาชนรายย่อยจองจำนวนมาก จนคลังต้องตัดสัดส่วนนักลงทุนประเภทสถาบันอีก 5% เพื่อจัดสรรให้รายย่อย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการ LTF ยกเว้นผู้มีรายได้สูง และกองทุนที่บริหารทำกำไรเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต