แบงก์กำไร3หมื่นล.

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 08:28 น.
สินเชื่อโตดอกเบี้ยรับมากขึ้นบริษัทในเครือช่วยแม่ได้เยอะ

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ฟาดกำไรร่วม 3 หมื่นล้าน ไตรมาส 3 สินเชื่อโต ดอกเบี้ยรับดี บริษัทในเครือช่วยทำมาหากินมากขึ้น

ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง มีกำไรสุทธิรวม 30,241 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปีนี้ เพิ่มขึ้น 5,360 ล้านบาท หรือประมาณ 21.55% จากงวดเดียวกันของปีก่อน นับว่าดีตามคาดและบางแห่งก็สูงกว่าคาด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิสูง ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวดี ทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น และธนาคารแต่ละแห่งมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ทำให้ต้นทุนต่ำลง หนี้เสียน้อยลง ขณะที่ส่วนต่างดอกเบี้ย และรายได้อื่นๆ มากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารขนาดใหญ่ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากบริษัทในเครือ ทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจประกัน ช่วยสร้างรายได้และกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน และแนวโน้มก็ยังโตต่อเนื่อง

ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีกำไรสุทธิ 6,221.18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 3.26 บาท เพิ่มขึ้น 22.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรวม 9 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 19,079.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.94%

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ BBL กล่าวว่า ธนาคารยังคงได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการสินเชื่อสูงขึ้น เพื่อลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายหรือปรับปรุงการผลิต
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2553 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,166,487 ล้านบาท ขยายตัว 23,200 ล้านบาท หรือ 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2552 ส่วนเงินฝากลดลง 0.6% คงเหลือจำนวน 1,352,306 ล้านบาท

ในไตรมาส 3 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาส 2 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 3% รายได้จากเงินลงทุนลดลง 264 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2553 สินเชื่อด้อยคุณภาพมีจำนวน 54,144 ล้านบาท ลดลง 983 ล้านบาทจากไตรมาสที่แล้ว และอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพแข็งแกร่งที่ 134.1%
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า พอใจในผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 9 เดือนปีนี้เป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจากความสำเร็จในการควบรวมธุรกิจที่ได้เข้าซื้อรวมทั้งหมด 4 ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันธนาคารเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานเงินกองทุนสู่ระดับ 17.9% ลดจำนวนสินเชื่อด้อยคุณภาพลงมาอยู่ที่ระดับ 44,727 ล้านบาท และจากการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ด้วยความระมัดระวัง ส่งผลให้ธนาคารมียอดลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระในระดับต่ำในทุกธุรกิจด้วย