ก.ล.ต.เตือนประชาชนระวังบริษัทชวนร่วมลงทุนผิดกฎหมาย

วันที่ 07 ส.ค. 2561 เวลา 13:42 น.
ก.ล.ต.เตือนประชาชนระวังบริษัทชวนร่วมลงทุนผิดกฎหมาย
"ก.ล.ต." เตือนประชาชนระวัง บริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ชวนให้ร่วมลงทุนผิดกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ทำสัญญาลงทุนกับบริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ซึ่งบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน และอาจผิด กฎหมาย

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลว่า บริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ได้ชักชวนผู้สนใจลงทุนทั่วไปเข้าร่วมลงทุน โดยแจ้งว่าจะนำเงินไปบริหารต่อในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการลงทุนของบริษัทอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูง มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ และระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งมีโปรโมชั่นเป็นเงินรางวัลหรือโบนัสสำหรับลูกค้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ ใบปลิวโฆษณา เอกสารแผ่นพับ และออกบูธที่อาคารสำนักงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คของบริษัท

การกระทำข้างต้นอาจผิดกฎหมาย และเข้าข่ายเป็นการชักชวนและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อ หากถูกชักชวนให้ทำสัญญาลงทุนกับ บจก. หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบว่าผู้ที่เสนอขายหลักทรัพย์เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ ได้ที่ www.sec.or.th และหากต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการถูกชักชวนให้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ SEC Help Center โทร. 1207 ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้บริษัทหรองฮุ่ยฯ ยุติการชักชวนผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวแล้ว