ผู้ถือหุ้น‘TCAP’มีเฮรับเงินปันผล2.20บ.เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 11:14 น.
ผู้ถือหุ้น‘TCAP’มีเฮรับเงินปันผล2.20บ.เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ทุนธนชาตใจป้ำชงผู้ถือหุ้นวันนี้จ่ายปันผลหุ้นละ 2.20 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไตรมาสแรกกำไรโตตามสินเชื่อ

บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เม.ย.นี้ จะมีวาระขออนุมัติต่อที่ประชุมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานงวดปี 2560 หุ้นละ 2.20 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาที่จ่ายหุ้นละ 2 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.90 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 และคงเหลืออีก 1.30 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ TCAP จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.20 บาท เท่ากับให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในอัตรา 4.09% ล่าสุดหุ้น TCAP ปิด 53.75 บาท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนธนชาต เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,913 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 1,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาท หรือ 18.54% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ของธนาคารธนชาต โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) เป็นผลให้ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเติบโตติดต่อกัน 13 ไตรมาส

“ไตรมาสแรกของปีรายได้ของกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.21% จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 22.86% จากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปรับลดลง เล็กน้อยส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น 23.29% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญปรับ เพิ่มขึ้น 67.96% จากการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเชื่อ” นายศุภเดช กล่าว

ขณะที่สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อเอสเอ็มอี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อเติบโตต่อเนื่อง ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 2.48% ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ที่ 127.47% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 18.80% ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2560 ที่ 18.94% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.53% และ 12.06% ตามลำดับ

นอกจากนี้ TCAP ยังมีธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ล่าสุดได้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นเข้ามาบริหารเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต