ฟิทช์ลดเครดิตหุ้นกู้กัลฟ์

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 17:37 น.
ฟิทช์ ปรับลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ค้ำประกันของบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)  ประกาศลดอันดับเครดิต ภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เป็น ‘AA(tha)’ จาก ‘AAA(tha)’ หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่า 1.16 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2554 และชุดที่ 3 อายุ 10 ปี มูลค่า 2.9 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2559 ในขณะเดียวกันฟิทช์ประกาศปรับแนวโน้มเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นลบ จากแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นผลมาจากการปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของ DEPFA Bank plc หรือ DEPFA เป็น ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตเป็นลบ จาก ‘A-’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิตเครดิตของหุ้นกู้บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถยกเลิกได้จาก DEPFA  แนวโน้มเครดิตเป็นลบของหุ้นกู้ค้ำประกันสะท้อนถึง แนวโน้มเครดิตของผู้ค้ำประกัน คือ DEPFA  ฟิทช์ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ Holcim และประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจ
ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวได้ โดยที่การปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตสากลหนึ่งอันดับ อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตภายในประเทศมากกว่าหนึ่งอันดับได้