"กลุ่มเตชะอุบล"ผงาดถือหุ้นใหญ่ไรมอนแลนด์

วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 21:29 น.
"กลุ่มเตชะอุบล"ผงาดถือหุ้นใหญ่ไรมอนแลนด์
กลุ่มเตชะอุบลผงาดถือหุ้นใหญ่ไรมอน แลนด์ 12.18% ใช้เงิน 478.93 ล้าน หลังซื้อเพิ่มจากกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของตระกูลเตชะอุบล แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าได้ซื้อหุ้นบริษัท ไรมอนแลนด์ (RML) จำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.99% ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 275 ล้านบาท โดยซื้อจากกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ทำธุรกรรมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อรวมหุ้นไรมอน แลนด์ ที่บริษัทถือครองอยู่ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ปัจจุบันถือหุ้นทั้งสิ้น 435.39 ล้านหุ้น(มูลค่าที่ตราไว้ หรือพาร์หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 12.18% หรือมูลค่ารวม478.93 ล้านบาท แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นครั้งนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ปฯ ระบุว่า การซื้อหุ้นไรมอน แลนด์ ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจการเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก อีกทั้งไรมอน แลนด์เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

“การลงทุนในไรมอน แลนด์ จะทำให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนทั้งในรูปเงินปันผลและมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการแข่งขันของการพัฒนาโครงการสำหรับขายหรือให้เช่าในทำเลที่มีศักยภาพ”คันทรี่ กรุ๊ปฯ ระบุถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นไรมอน แลนด์ 3 อันดับแรก ณ วันที่ 4 พ.ค. 2560 มีดังนี้ เจเอส แอสเซท แมเนจเม้นท์ ถืออันดับ 1 ที่สัดส่วน 24.98% อันดับ 2กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย สัดส่วน 6.99%และอันดับ 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 6.63%

สำหรับผลการดำเนินงานของไรมอน แลนด์ งวด 9 เดือน ปี 2560 มีรายได้รวม 2,563.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 217 ล้านบาท