CGตลาดทุนไทยขึ้นอันดับ4ในภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 04 ต.ค. 2553 เวลา 16:44 น.
ก.ล.ต.ปลื้มCGไทยดีขึ้นมาอยู่อันดับ 4 จากเดิมอยู่อันดับ8   

สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า สำนักงานจะแถลงข่าวความสำเร็จจากความร่วมมือ  ยกระดับ CG ตลาดทุนไทย”  ซึ่งจากรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (corporate governance: CG) ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือ CG Watch 2010 จัดทำโดย Asian Corporate Governance Association ร่วมกับ CLSA Asia-Pacific Markets  พบว่าระดับCGของตลาดทุนไทยปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4  จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 8  ซึ่งการก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 นั้น เท่ากับว่าขึ้นมาอยู่ในอันดับเดียวกับไต้หวัน และเป็นรองเพียงสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ โดยความสำเร็จนี้เกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน