คลังถอยเปิดทางตลท.-กลต.สรุปรายละเอียดกองทุนCMDF

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 15:46 น.
คลังถอยเปิดทางตลท.-กลต.สรุปรายละเอียดกองทุนCMDF
ตลท.-กลต. เผย รมว.คลัง เปิดทางสรุปรายละเอียดกองทุนCMDF

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข่าวร่วมกันหลังได้เข้าพบกับรมว.คลังเมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มิ.ย. วาระเรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเพื่อตลาดทุน (CMDF) มีข้อที่เห็นด้วยตามที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) คือการแยกบทบาทการทำหน้าที่การซื้อขายหลักทรัพย์ กับกองทุนCMDF ควรแยกกันชัดเจน และการให้กองทุน CMDF ไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่แต่งตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ทำงานคล่องแคล่วและรวดเร็ว

โดยวาระเรื่องการใส่เงินทุนประเดิม 8,000 ล้านบาท และการใส่เงินสมทบกองทุนระหว่างปีที่เดิมเฮียริ่งมาจากกำไรสุทธิของตลท.มากกว่า 90%  จะเป็นกลับไปหารือในรายละเอียดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวกัน คือ  กลต. ตลท. และคลัง

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรกรรมการกองทุนที่คาดส่าน่าจะมีประมาณ 7-9 คนมีประธานกรรมการตลท.เป็นประธานคณะกรรมการกองทุน  กรรมการและผู้จัดการตลท. เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุน ส่วนการดำเนินงานของกองทุน เป็นพนักงานของตลท.ดำเนินการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ จะเป็นตัวแทนจากภาคตลาดทุนโดยรวมที่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการตลท. โดย 3คนจะมาจากภาครัฐ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขา ก.ล.ต. 

นายรพี กล่าวว่า สำหรับขอบเขตการขออนุมัติใช้เงินกองทุน ตัวเลขที่ใส่เป็นเงินประเดิม หรือเงินสมทบต่อเนื่องในแต่ละปี เป็นสิ่งที่ก.ล.ต. คลัง และตลท.ต้องหารือร่วทกัน คาดว่าจะใช้เวลา 1เดือนนี้หลังจากนี้ก่อนจะส่งให้คลังพิจารณา

นางเกศรา กล่าวว่า จากนี้ไปตลท.ก็ต้องไปประเมินและทำการบ้านว่าไปคำนวณให้ดีว่าอะไรที่เป็นงบในการใช้จ่ายประจำ ในการพัฒนาระบบ เพราะสิ่งที่ รมว.คลัง ยืนยันมา คือเงินกองทุนนี้ต้องไม่ทำให้การทำงานและการพัฒนา ตลท. อ่อนแอไปจากเดิม