ปตท.ปันผลคลัง1.8หมื่นล้าน

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 08:10 น.
ปตท.ปันผลคลัง1.8หมื่นล้าน
คลังกระเป๋าตุง เตรียมรับปันผลจาก ปตท.กว่า 1.88 หมื่นล้านในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 บาท/หุ้น สำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2559 กำหนดจ่ายวันที่ 15 พ.ค.นี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวทำให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ปตท. ได้รับเงินปันผลรวม 1.88 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกระทรวงการคลัง ถือหุ้น ปตท. โดยตรง 1,459.88 ล้านหุ้น หรือ 51.11% และยังถือผ่านกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง รวม 423.85 ล้านหุ้น หรือ 14.84%

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. วันที่ 28 เม.ย.นี้ จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท ปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมทั้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP) จำนวนรวมไม่เกิน 27 ล้านหน่วย