บล.คันทรี่ ตั้งโต๊ะรับซื้อ MFC เพิ่ม 25 %

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 11:33 น.
บล.คันทรี่ กรุ๊ป ควักกระเป๋า เฉียด 400 ล้านบาท ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นกองทุน MFC บางส่วน 25 % หากสำเร็จถือหุ้น 50 % 

นายบี บี เตชะอุบล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ( บล.) คันทรี่ กรุ๊ป ( CGS ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ( MFC ) จำนวนไม่เกิน 30.096 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 13.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 397.27 ล้านบาท หรือ 25.08 % โดยวิธีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และหากสามารถซื้อหุ้นใตคำเสนอซื้อหุ้นบางส่นวได้ครบทั้งจำนวน รวมหุ้นเดิมที่ถืออยู่ในปัจจุบัน 29.90 ล้านหุ้น หรือ 24.92 % ส่งผลให้ CGS ถือหุ้น MFC รวม 59.99 ล้านหุ้น หรือ 49.99 %