ธนาคารกรุงเทพ ปันผล 1.50 บาท

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 11:05 น.
แบงก์กรุงเทพ ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.50 บาท

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ( BBL ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2553 หุ้นละ 1.5  บาท กำหนดจ่ายปันผล 23 ก.ย. 2553