โยกลุย‘จีสตีล’ดันปิดซิลลิง อานิสงส์แนวทางแก้หนี้ชัด

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 08:03 น.
หุ้นจีสตีล ตีปิดซิลลิง แนวทางแก้หนี้ชัด ตั้ง จี เอส โน๊ตส์ฯ เป็นตัวกลางปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ราคาหุ้นจีสตีล วันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรับขึ้นแรง โดยมีแรงซื้อขายหนาแน่น ส่งราคาขึ้นปิดชนเพดาน (ซิลลิง) ที่ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท มูลค่าซื้อขายทะลัก 972.85 ล้านบาท นอกจากจะได้ผลดีจากค่าเงินบาทแข็งในรอบ 26 เดือนที่ 31 บาทเศษ/เหรียญสหรัฐแล้ว ยังได้แรงหนุนจากการเพิ่มทุนปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ที่มีความชัดเจนขึ้น นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ บริษัท จี สตีล (GSTEEL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติ (25 ส.ค.) ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 5,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 ราย ของบริษัท จี เอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GSTEEL ตั้งขึ้น และถือหุ้น 99.99% ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น จี เอส โน๊ตส์ฯ จะนำหุ้นเพิ่มทุนของจี เอส โน๊ตส์ฯ ไม่เกิน 5,100 ล้านหุ้น มาชำระเป็นค่าหุ้นเพิ่มทุนจีสตีล เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของจีสตีล ภายใต้หุ้นกู้จีสตีล ที่จะครบกำหนด 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามโครงการ Bonds Exchange Program โดยหุ้นจี เอส โน๊ตส์ฯ มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 5,100 ล้านบาท สำหรับโครงการ Bonds Exchange Program นั้น จี เอส โน๊ตส์ฯ จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นกู้จีสตีลจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มาเสนอขายหุ้นกู้ตามคำเสนอซื้อของจี เอส โน๊ตส์ฯ โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุนจี เอส โน๊ตส์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นการชำระค่าหุ้นกู้หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นจี เอส โน๊ตส์ฯ สามารถนำหุ้นไปเปลี่ยนเป็นหุ้น GSTEEL นอกจากนี้ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน GSTEEL ไม่เกิน 200 ล้านหุ้น ให้ที่ปรึกษาการเงินของโครงการ Bonds Exchange Program โดยที่ปรึกษาการเงินจะนำหุ้นเพิ่มทุนของจี เอส โน๊ตส์ฯ มาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน GSTEEL