หุ้นธนาคารดูดีขึ้นกินดอกเบี้ยอ้วนพี

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 08:02 น.
เครดิตสวิส ชี้ปีนี้เห็นดอกเบี้ยนโยบายแตะ 2% ด้าน ASP เพิ่มน้ำหนักหุ้นธนาคารมากกว่าตลาดหลังดอกเบี้ยขึ้น 4 ธนาคารแห่แจกเงินปันผลกว่า 6,479 ล้านบาท

บล.เครดิต สวิส ได้ออกบทวิเคราะห์ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (R/P) 1 วัน อีก 0.25% เป็น 1.75% โดยคาดว่าก่อนสิ้นปี ธปท.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2% และปีหน้าจะขึ้นอีก 1% ซึ่งจะทำให้สิ้นปี 2554 ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 3%

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASP) ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นธนาคารพาณิชย์เป็นมากกว่าตลาดภายในดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม 0.25% เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะมีส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ในทิศทางขาขึ้น และธนาคารพาณิชย์ยังมีโครงสร้างสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกว่า 70% ของสินเชื่อรวม ขณะที่โครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืมคงที่ราว 50%

“จากการศึกษาพบว่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 0.25% จะทำให้ NIM ปี 2553 ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 1.4% จากสมมติฐานปัจจุบันที่ 3.70% ขณะที่ NIM ปี 2554 เพิ่มขึ้น 3.7% จากสมมติฐานปัจจุบันที่ 3.74%”
 อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารเกียรตินาคิน (KK) เพราะมีโครงสร้างสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูง และมีโครงสร้างเงินทุนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่สูง

สำหรับธนาคารกรุงเทพ (BBL) จะไม่ได้รับผลบวกเนื่องจากมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมในระดับต่ำ ขณะที่ธนาคารทิสโก้ (TISCO) จะได้รับผลกระทบมากสุดเพราะโครงสร้างสินเชื่อส่วนใหญ่มีดอกเบี้ยคงที่ แต่โครงสร้างเงินทุนรวมมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 ล่าสุด ธนาคารพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน ม.คมิ.ย. 2553 ขณะนี้มีทั้งหมด 4 ธนาคาร รวมเม็ดเงินปันผลทั้งสิ้น 6,479.7 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย จ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินรวม 1,196.63 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์จ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 3,392.42 ล้านบาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยาปันผลหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงิน 1,336.31 ล้านบาท และธนาคารเกียรตินาคินแจกเงินปันผล 1 บาท เป็นเงิน 554.34 ล้านบาท

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ทางคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราเหมาะสม และคิดเป็น 13.97% ของกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกจำนวน 9,117.33 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.81 บาท