logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ทองรูปพรรณ 1พย.ขายออกบาทละ 21,650 บาท

ทองรูปพรรณ 1พย.ขายออกบาทละ 21,650 บาท

01 พฤศจิกายน 2559

ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย21,150รูปพรรณ21,650 บาท

ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย21,150รูปพรรณ21,650 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 1 พ.ย.2559 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาท21,050 ขายออกบาทละ21,150 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,678.24ขายออกบาทละ21,650 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 31 ตค. 2559