"สมาคมบลจ."กดดันบอร์ดจัดการผู้บริหารอินไซด์

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 15:06 น.
"สมาคมบลจ."กดดันบอร์ดจัดการผู้บริหารอินไซด์
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กดดันบอร์ดดำเนินการกรณีผู้บริหารอินไซด์เดอร์หุ้น ผู้ลงทุนสถาบันยากไว้ใจ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ได้ใช้ข้อมูลวงในไปทำรายการซื้อขายหุ้นที่กำลังมีข่าวนั้น ในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทแห่งนั้นควรจะต้องพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในสิ่งที่ควรกระทำในฐานะกรรมการที่ดี ไม่ปล่อยปละละเลย

"หากไม่มีการดำเนินการอันเป็นที่ยอมรับได้ ผู้ลงทุนสถาบันทั้งหลายที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทแห่งนั้นก็คงยากที่จะไว้วางใจในธรรมาภิบาลของบริษัทได้ และคงต้องดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม"นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าว